Johnson City's Southern Dozen

Twelve Rides through the Tennessee mountains